دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 69                   کاربران مهمان: 629
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارف جفتکار
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا عادلی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علیرضا عادلی
تاریخ:
1398/09/16
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: جبراییل علیزاده
تاریخ:
1398/09/15
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هومن قرارخسروشاهی
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میرهادی سیدیزدی
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سینا فرح بخش
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سروه محمودنژاد
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجید قهرمانزاده
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رویا حسین زاده
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی قلی پور
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بهنام اختیاری
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: تورج سرابی اصل
تاریخ:
1398/09/14
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل صفریان
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرین بهار
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرین بهار
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرین بهار
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرین بهار
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: طاهر ترخابی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: طاهر ترخابی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا عبدالعلی پور
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا امین راد
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو لعیا سلیمانی قرابقلو کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو مهدی اشرفی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو داود شعرباف شریف کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو رسول سلیمی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: سارا کلانتری
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: نازیلا مهدی زاده
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نازیلا مهدی زاده
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سارا کلانتری
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاروق حسن پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: داوری اجباری در حقوق ایران و کامن لا .......
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه سلیمانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه مالیات در عدالت توزیعی و چالش های آن در چهارچوب حق برابری شهروندان .......
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سمیه صدیق
دانشجو: لیلا یوسفی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:لیلا علیزاده
دانشجو: رسول سلیمی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:لیلا علیزاده
دانشجو: علی عسگر معادی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: امیر عطایی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر عطایی
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی بردیده مورد تصویب مدیر گروه ناصر زارع قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی عوامل موفقیت طرحهای جدید تولیدی خودروسازان و پیش بینی تحقق آنها با متد ترکیبی تحلیل عاملی و شبکه های عصبی .......
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مینا عبدالعلی پور مورد تصویب مدیر گروه ناصر زارع قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدل بومی مدیریت ارتباط بامشتری الکترونیک و تعیین پیامدهای عملکردی در نظام بانک .......
تاریخ:
1398/09/13
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: صدیف اکبری کلی
تاریخ:
1398/09/13