دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 211                   کاربران مهمان: 787
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا محمدعلیپورنیازی
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعیده تعبد
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احمد فتح اله زاده
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مینا برمکی میلانی
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پوریا رواسانی مقدمی
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: شهریار توکلی
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: دلشاد میرخان چریک اباد
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو سید یعقوب موسوی هفت چشمه کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو جمال ابراهیم زاده جدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو هژار مصطفی سلطانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو اکرم صابری پورنوری نام کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شهریار توکلی
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو ندا رجبی کویجه یران کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو مهسا قلی زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: دلشاد میرخان چریک اباد
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو ندا قنبرزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو سمانه نصیری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید مجیدی ارلان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ورشکستگی و تاثیر آن بر قراردادهای رهنی .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیروس ضمیری
دانشجو: اصغر نجفی احمداباد
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیروس ضمیری
دانشجو: بهروز خوش نمک
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیروس ضمیری
دانشجو: جمال ابراهیم زاده جدی
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ملیحه شهی مورد تصویب مدیر گروه زرین دانشور هریس قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش برنامه درسی پنهان بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدارس دوره اول متوسطه آموزش و پروش خسروشاه .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمان خدایاری
دانشجو: سالار نوری
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:رحمان خدایاری
دانشجو: پوریا نراقی نژاد
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سعید شجاعی مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی معماری مجتمع فرهنگی-گردشگری در بافت تاریخی محدوده مسجد کبود تبریز با رویکرد احیای جاده ابریشم .......
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:لیدا موید نیا
دانشجو: ندا قنبرزاده
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:لیدا موید نیا
دانشجو: سمانه نصیری
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: کوثر بهشتی فر
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه فخیمی حسین زاد
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: رضا فولادوند مغانلو
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: امیر عابدینی بیرق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا خدادادی اهری
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم علی زاده گون پاپاق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم علی زاده گون پاپاق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم علی زاده گون پاپاق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم علی زاده گون پاپاق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر عابدینی بیرق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر عابدینی بیرق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر عابدینی بیرق
تاریخ:
1398/07/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا زینالی
تاریخ:
1398/07/30