لاریسا خدادادی باشبلاغپست الکترونیکی:lkhodadadi@iaut.ac.ir
گروه آموزشی:مهندسی برق
رتبه:استادیار
دانشکده:فنی و مهندسی
رزومه پژوهشی

پایان نامه های اخذ شده در واحد
ردیفموضوع اول به فارسینام و نام خانوادگی دانشجوپست الکترونیکینحوه همکاری
1ساخت ربات امدادگر با بازوی کنترل شونده به کمک یکپارچه سازی سنسور هابالایی شهرک امیر استاد راهنما
2جایابی بهینه سلول های فتوولتائیک به منظور بهبود قابلیت اطمینان با الگوریتم بهینه سازی کرم شب تابعلی میرزالو علی استاد راهنما
3ارائه روش عملی برای پایداری گذرا سیستم های قدرتمحمود یوسفی ثابت استاد راهنما
4طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی سیستم مدیریت انرژی الکتریکی تجدیدپذیر در خانه هوشمند سیامک فتحی استاد راهنما
5فرآیندهای دینامیکی و کنترل توان اکتیو توربین های آبی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علفهای هرزعلی رحیمی گللو استاد راهنما
6 انتخاب روش مناسب برای بازیابی هماهنگي رله هاي اضافه جريان جهت دار برای شبكه هاي توزيع با مولد های پراكندهمحمدرضا ابراهیمی استاد راهنما
7برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه برای بهبود پایداری ولتاژ در شبکه قدرت شمال غرب ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافتهمهرداد شرافتمند کهنه شهری استاد راهنما
8طراحی و ساخت پک باتری یون لیتیم در مقیاس بزرگ برای سامانه های زیر سطحی بدون سرنشین امیر ولی محمدی استاد راهنما
9طراحی و ساخت دستگاه تشخیص سرقت برق و ارسال اطلاعات سرقت توسط GSM مودمسعید رضوانی استاد راهنما
10استخراج معادلات دینامیک ربات شبیه ساز بازوی انسان با استفاده از معادلات لاگرانژ-اویلرمیثم علی میرزایی استاد راهنما