دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 3                   کاربران مهمان: 9
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ندا نقی زاده
تاریخ:
1396/08/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد عظیم زاده
تاریخ:
1396/08/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد عظیم زاده
تاریخ:
1396/08/02
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ریحانه هوشیار زرنقی
تاریخ:
1396/08/02
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر ذریه علی اکبر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارائه مدلی برای تخمین مقاومت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحیم نور افکن کوشکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی سطح عملکرد سازه های فلزی بلند مرتبه بر اساس حدود ارتفاعی آئین نامه 2800 ویرایش چهارم .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هانیه بالو
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احد عبدالجباری مورد تصویب مدیر گروه احسان شاکری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: رویکرد امام خمینی (ره) نسبت به فعالیت و تعطیلی حزب جمهوری اسلامی ایران .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهرام محمودی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کوثر شریفی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رحیم اسماعیلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مدل یابی ساختاری عوامل موثر بر کیفیت تدریس معلمان متوسطه دوم در آموزش و پرورش ناحیه 4 تبریز در سال تحصیلی 97-1396 .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم پورمحسن بلگوری
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو کیهان سلیمان نژاد تمر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی معماری پردیس سینمایی تفریحی در شهر سلماس .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بابک عبداله پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی داخلی فضای سیرکولاسیون مجتمع تجاری لاله پارک تبریز با التزام از نقش رنگ در خوانایی فضا .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو صبا قربانی مقدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثير سلول هاى بنيادى ژله وارتون بند ناف انسانى بر روى بيان ژن هاى آپوپتوتيك؛ Bcl-2 , Bax ، در سلول هاى سرطانى دهانه رحم انسانى .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: افسانه اجتماعی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ناصر اتش زای مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اثر خیار در وضعیت تصرف در مال مورد معاملات .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فلور صفاییان
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم فکری
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زرین تاج صاری خان خلجانی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زرین تاج صاری خان خلجانی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زرین تاج صاری خان خلجانی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زرین تاج صاری خان خلجانی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رسول زینالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی داخلی پرورشگاه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با الهام از حس تعلق مکان .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشید نظری
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرشاد مهرعلیا
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سپيده منتظربهشت مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی اثر نا متقارن بازارهای پولی و مالی بر درآمدهای مالیاتی در ایران .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: پریسا بازیار
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: مهدی حبیب اللهی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: مهدی اسماعیلی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهشيد اسفنديار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص کمپلکس QRS در سیگنال ECG با استفاده از الگوی مورفولوژیک .......
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: میر حجت غفاری
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: محمدرضا ناظرمهر
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: سودابه میر حسینی
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: قادر برق لامع
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: میترا جعفری گلدر
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: هادی دوستعلی نژاد بهل
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: غلامرضا حسین زاده
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: ندا اسفده
تاریخ:
1396/08/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:کیوان علیوردی نسب
دانشجو: اسماعیل حسینی
تاریخ:
1396/08/01