دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 313                   کاربران مهمان: 490
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سيده صبا رسولي
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سيده صبا رسولي
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هاله اصغري مورد تصویب مدیر گروه زرین دانشور هریس قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش میانجی هوش اخلاقی و معنوی در رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه تبریز .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرهاد ثابت قدم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عوامل موثر بر فرایند مبارزه با پولشویی و رونق اقتصادی بنگاه های دولتی .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امين افکاريان خيابان
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امين افکاريان خيابان
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هاله اصغري مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش میانجی هوش اخلاقی و معنوی در رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه تبریز .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: منصوره گيلزادکهن
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول صفري
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رسول حيدري نژاد
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سينا عليزاده مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی هتل پنج ستاره در تبریز در راستای تبریز ۲۰۱۸ .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نسيم برزگركهنمويي مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی ساختمان مسکونی دارای فضای باز به منظور کاهش مصرف انرژی .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ثنا فاقدنوبري مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی باغ موزه عرفان تبریز با هدف تجلی هنر و معماری اسلامی .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزين زرزا مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بازطراحی فضاهاى گمشده شهری اشنویه با تأکيد بر رويکرد شهر خلاق .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امير برزين پور محمدي مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیلی از شبکه معابر شهری تبریز با تاکید بر طراحی پیاده راه .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارش شمس دیبا مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع درمانی (بیمارستان) با رویکرد بهره‌گیری از منظر شفابخش در درمان در شهر تبریز .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میترا مهدی پور مقدم مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی فضای عمومی شبانه در محله مدرن رشدیه .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا احمدی مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مجتمع تفریحی توریستی با رویکرد پایداری اجتماعی در منطقه آزاد ماکو. .......
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ثریا رحمتیان
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اباسلت محمد قاسمی کلیبر
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اباسلت محمد قاسمی کلیبر
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ثریا رحمتیان
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خیراله گل پیرعیوضیان
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ثریا رحمتیان
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلام حسين جليلي قناتي
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلام حسين جليلي قناتي
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سامان مهديزادگان نمين
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حجت بداقي
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعيد مقام اسلامي
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی رهبری حقیقت
تاریخ:
1397/04/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کرم دهقان دارغلو
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسينعلي اسم حسيني
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه فرهادی
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: يوسف خدادادي
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد مرادپور
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: حمیده زامهران
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد آسيابان پور مهدي
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد آسيابان پور مهدي
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد آسيابان پور مهدي
تاریخ:
1397/04/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد آسيابان پور مهدي
تاریخ:
1397/04/29