دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 236                   کاربران مهمان: 399
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روزبه پورصبا
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه بهشتی خواجه
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روزبه پورصبا
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیررضا میرزاخانلو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پیش بینی بار شبکه قدرت توسط شبکه عصبی آموزش دیده با الگوریتم رقابت استعماری .......
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روزبه پورصبا
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: روزبه پورصبا
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم قوی
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زانا اسراری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی و مقایسه اثر آتش سوزی بر رفتار اتصالات خمشی پیچی و اتصالات خمشی جوشی .......
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عبداللهی عبدالرضا
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین امامی فرد
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد رشید
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن رسولی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: زوال شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری و آثار آن در حقوق ایران،فرانسه و امریکا .......
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریا شکره دوکچی
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریا شکره دوکچی
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریا شکره دوکچی
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اتابک تخت فیروزه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کج فهمی جنسیتی ادر داستان های منتخب همینگوی .......
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو شیدا ظهیرمالکی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: آنالیز تصویر جهت جداسازی تصاویر پژشکی با استفاده از مدل سطوح همتراز در اجرای کانتورهای فعال هندسی. .......
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حاتم طهماس پور مورد تصویب مدیر گروه آزاده فلسفیان قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تحلیلی بر عوامل موثر در كيفيت زندگي در كانون اسكان عشايري استان اردبیل .......
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میر داود رضوان لیلان
تاریخ:
1395/07/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد علی زاده برگشادی
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ندا رضایی
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد علی زاده برگشادی
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید طرب انگیز بزازی
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد درخشان کرج اباد
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیر مرادی فر
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد احمدیان پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مبانی حمایت کیفری خاص از اشخاص آسیب پذیر جامعه .......
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن ولی پور اغبلاغ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: چالش های حاکم بر دادرسی اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران .......
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن ولی پور اغبلاغ مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: چالش های حاکم بر دادرسی اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران .......
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الناز مرادپور مورد تصویب مدیر گروه روزبه دبیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی رفتار لرزه ای پل های چنددهانه بر اساس سطح عملکرد .......
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی عادل زاده مورد تصویب مدیر گروه روزبه دبیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مقایسه طرح های مختلف اختلاط بر مقاومت فشاری و کششی بتن غلطکی در سدها .......
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سارا نصیری
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا محمدپور
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عبداله نجفی ولندران
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی رستمی
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ندا ترغازه
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم ناصرشادباد
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا معمارکوچه باغی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی از کار افتادگی در حقوق تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ومقایسه آن در کشور سوئد .......
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ابراهیم ناصرشادباد
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: اسما سمایی
تاریخ:
1395/07/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الناز فرهادغیبی
تاریخ:
1395/07/08

سوالات متداول