دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 5                   کاربران مهمان: 8
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ياسمن اشراقي فر مورد تصویب مدیر گروه شیوا تقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی یک ساختار تحمل پذیر اشکال برای فلیپ فلاپ T با استفاده از مالتی پلکسر تحمل پذیر اشکال در آتوماتای سلولی کوانتومی .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن الهی مورد تصویب مدیر گروه شیوا تقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بهبود مولد اعداد تصادفي پویا جهت استفاده در رمزنگاري با نظارت خروجی بمنظور افزایش یکنواختی متن رمز شده .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد قنبرزاد مورد تصویب مدیر گروه شیوا تقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی سلول حافظه با قابلیت آدرس دهی محتوا بصورت سه لایه در آتوماتای سلولی کوانتومی نقطه ای به منظور کاهش فضای اشغالی .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سليمان رضايي
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علي اماني مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارتقا کیفیت منظرشهری محلات مختلف تبریز با رویکرد توسعه گردشگری نمونه موردی محله مقصودیه و میدان ساعت تبریز .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علي اماني مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارتقا کیفیت منظرشهری محلات مختلف تبریز با رویکرد توسعه گردشگری نمونه موردی محله مقصودیه و میدان ساعت تبریز .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو گل ناز سيدزوار مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مهد کودک با رویکرد خلاقیت و بازی در شهر تبریز .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سليمان رضايي
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد جداری شیروانی مورد تصویب مدیر گروه مهسا فرامرزی اصلی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مطالعه فضاهای عمومی شهری با تاکید بر کاربری های چند منظوره شهری نمونه موردی منطقه 4 کلانشهر تبریز .......
تاریخ:
1396/12/29
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد رييسي
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد رييسي
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحيده بهشتي گبلو
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحيده بهشتي گبلو
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فائزه کوجواري
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد حداد ایرانی نژاد مورد تصویب مدیر گروه روزبه دبیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر میکروسیلیس و سرباره کوره ذوب آهن به طورجداگانه و همزمان بر روی مقاومت فشاری,جذب آب و شکل پذیری بتن پلاستیک .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ارمان حدادپور بدر مورد تصویب مدیر گروه شهرام سعیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی شبکه زنجیره تامین معکوس پایدار خودروهای فرسوده با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی (مطالعه موردی در تبریز) .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مصطفي زارع مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: امکان سنجی استفاده از تجهیزات شناسایی تخلیه جزئی جهت تشخیص عیوب الکتریکی تجهیزات برقی و ارزیابی عمر ترانسفورماتورها و ژنراتورها .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهسا ميرزالو
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد حداد ایرانی نژاد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر میکروسیلیس و سرباره کوره ذوب آهن به طورجداگانه و همزمان بر روی مقاومت فشاری,جذب آب و شکل پذیری بتن پلاستیک .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ليلا صادقپور بوالعجبي
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا فتح پور مورد تصویب مدیر گروه سعیده آهنگری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارتباط بین تفکر فکورانه، اضطراب زبانی و موفقیت زبانی زبان آموزان ایرانی .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میرابراهیم محمدپور
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو گل ناز سيدزوار مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مهد کودک با رویکرد خلاقیت و بازی در شهر تبریز .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزاد جداری شیروانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مطالعه فضاهای عمومی شهری با تاکید بر کاربری های چند منظوره شهری نمونه موردی منطقه 4 کلانشهر تبریز .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سمانه نبوي مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تطبیقی بین نسلی کیفیت زندگی در بین زنان 15-45 سال و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در شهر تبریز .......
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا داودي بناب
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا داودي بناب
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا داودي بناب
تاریخ:
1396/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرضيه رضوي اسگنداني مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی میزان مشارکت اجتماعی دبیران ناحیه 4 آموزش پرورش تبریز و عوامل مرتبط با آن .......
تاریخ:
1396/12/28