دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 235                   کاربران مهمان: 451
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهناز گل احمدی شرق
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: کبری کریمی مغانجوقی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن غفوری کلجاهی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن غفوری کلجاهی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو هلاله سپهری کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: هومن پویش
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عطا اقاکشی زاده بقال
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سینا منصورافشار
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم حاجی میرزایی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عیسی فارابی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: مینا عراقی محمود جق
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ملکتاج مستوفی برای پایان نامه دانشجو سعید مبشر کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو زینب ملک زاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو زلیخا محمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو رضا حنیفه کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو هجران مهرتک کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سیروس غفاری شعبانلو مورد تصویب مدیر گروه علیرضا رستم زاده خسروشاهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر استفاده از پنجره های تهویه شونده بر روی پارامترهای مرتبط با انرژی ساختمان .......
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو سروش سیدزاده کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو وحید جعفریان کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: جعفر سلطانی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: هادی جعفری
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: علی عباس زاده
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهناز ترابي مورد تصویب مدیر گروه محمد کوهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه تجربی مواد مورد استفاده در دیواره های مواجه پلاسما در راکتورهای گداخت هسته ای تابش دهی شده با پروتونها، دوترونها، و ذرات آلفای MeV1-3 .......
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد انجردی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پتروگرافی و ژئوشیمی نهشته های آواری دونین فوقانی مقاطع پیراسحاق و ایلانلو در شمالغرب ایران. .......
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: توحید عابدی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید عابدی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو نوید عالمی دیزج کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صدور کد
ناصر زارع برای پایان نامه دانشجو احد صادقی بخشایش کد صادر نمود.
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: سهیلا عمرانی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: مهرداد علیزاده کدخدالو
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو جهت انجام اصلاحات به وی ارجاع گردید..
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: سامان سعدون اغبلاغ
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: فهیمه رشیدجعفری
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: افشین یاری
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: عرفان داودیان
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: شیرین مدرس
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: مرتضی مناجاتی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: حامد پناهلو
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسین سلمانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تبیین جایگاه عدالت انتقالی در حقوق بین الملل و ارتباط آن با عدالت جهانی .......
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرتضی مناجاتی
تاریخ:
1396/09/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مرتضی مناجاتی
تاریخ:
1396/09/25