دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 779                   کاربران مهمان: 869
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میرنورالدین سیدمجاور
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پریسا شکوری دیزجی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین علی محمدی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا اسداللهی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه موسوی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه موسوی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رقیه صفری
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسرین عرب زاده
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسرین عرب زاده
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر سلیم زاده
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد نوروزی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعید سلیم زاده
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سمیه نصری صاحب
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد نوروزی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو خدیجه موسوی مورد تصویب مدیر گروه علی پناهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و ارزیابی آسیب پذیری در مقابل زلزله با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل، مطالعه ی موردی: منطقه 1 شهرداری تبریز .......
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کریم امن زاده قلعه
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نادر صنمی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نوشین رنجگر کرجان
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فیروز معصومی اندریان
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رحیم عزیزپور
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو توحید نجف زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش عربستان سعودی در شکل گیری بحران های منطقه ای ( با تاکید بربحران یمن ) .......
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو توحید نجف زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش عربستان سعودی در شکل گیری بحران های منطقه ای ( با تاکید بربحران یمن ) .......
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو توحید نجف زاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش عربستان سعودی در شکل گیری بحران های منطقه ای ( با تاکید بربحران یمن ) .......
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین وجدانی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: لیلا فصیحی اقبلاغ
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سوسن جعفرپور مورد تصویب مدیر گروه مهدی قره خانی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی امکان جایگزینی پودر خرما با شکر در فرمولاسیون خمیر کراکر نوع گراهام .......
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد عزیزی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ترانه اسکندانی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی حبیبی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: صنم کریم پور
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مسعود محرمی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد عبدالهی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: میروحید فرج زاده
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر حسین پوراسد بالدرلو مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه پلی مورفیسم های گیرنده 5-هیدروکسی تریپتامین 2a (سروتونین) با بیماری اسکیزوفرنی در استان تهران .......
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: یوسف حسن زاده چوپلوجه
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: یوسف حسن زاده چوپلوجه
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدرزاق شهیدی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدرزاق شهیدی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدرزاق شهیدی
تاریخ:
1396/03/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیدرزاق شهیدی
تاریخ:
1396/03/06