دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 403                   کاربران مهمان: 590
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پیمان حسن پور مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررس تاثیر مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه بر سیاست امنیتی عراق از سال 2003 تا سال 2018 .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحید غلامی ایدنلو
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدمهدی تبرایی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهارک محاسنی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهارک محاسنی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهارک محاسنی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی نوری مورد تصویب مدیر گروه مرضیه علیوندی وفا قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه باورهای ارتباطی زناشویی،صمیمیت زناشویی و صفات تاریک شخصیت در مردان با و بدون خیانت زناشویی .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایرج رضاپور
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حیدری
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی حیدری
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهره فروغی نرج اباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: پيشنهاد بادبندهای تماسی-فشاری در قاب های فولادی و بررسی رفتار چرخه ای آن .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نیر اسوتچی مورد تصویب مدیر گروه محمدعلی ربی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: معناشناسی واژه فسق در قرآن .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: مهدی اسماعیلی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: امیر اقامحمدی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: بهنام کریمی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: پوریا نصیری پته خور
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: الیاس قانع ویجویه
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: امیر سعدلونیا
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: احمد احمداقدم
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: امیر اسلامی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: مهران رفیقی اسگویی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: ساسان قادری
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: شاهین نصیری طوسی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: رضا صالحی علمداری
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: بهرام قاسمی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: مرتضی نیکورای
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: محسن عزتی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: علیرضا طالعی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: سعید پاشایی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: پیمان سعادتی پناه
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: رامین فیروزان
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: حسین اصغری کلجاهی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر اعاده در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا مجدخیابانی
دانشجو: فرزاد جداری شیروانی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:احد منجی
دانشجو: سارا فرهوش
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا مجدخیابانی
دانشجو: حسن گنجی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا مجدخیابانی
دانشجو: طلا احمدی
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اکبر جعفری مورد تصویب مدیر گروه کاوه اسماعیلی ترکانپوری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی عددی و تجربی (ساخت) بهبود عملکرد انتقال حرارت در مخزن ذخیره ساز انرژی دارای مواد تغییر فاز دهنده با استفاده از لوله های HTF پره‌دار .......
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مرتضی موسی پور
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا مجدخیابانی
دانشجو: امین رضا حدادپوربدر
تاریخ:
1398/03/01
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:علیرضا مجدخیابانی
دانشجو: کامیار وثوقی
تاریخ:
1398/03/01