دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 45                   کاربران مهمان: 570
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید منصوری
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید منصوری
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید منصوری
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید منصوری
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید منصوری
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: توحید منصوری
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:یوسف ستاری
دانشجو: علی اسماعیلی مشیران
تاریخ:
1399/01/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد دادی سهلان
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سایه نسیمی فر
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سایه نسیمی فر
تاریخ:
1399/01/17
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عباس موقوفه
تاریخ:
1399/01/15
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محدثه مقسم مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی قارچ های همراه با جمعیت های شته وبررسی کارایی آنها در کنترل بیولوژیک شته در ایران .......
تاریخ:
1399/01/14
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمیه فتحی امر اله
تاریخ:
1399/01/12
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا غفاری ثانی
تاریخ:
1399/01/11
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه محمدزاده المالو
تاریخ:
1399/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا غفاری ثانی
تاریخ:
1399/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ریحانه کوچکی نژاد ارم ساداتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت¬های مغناطیسی اکسید آهن اصلاح سطح شده درترکیب با روش¬های ریز¬استخراج جهت پیش¬تغلیظ و استخراج آلاینده¬های آلی .......
تاریخ:
1398/12/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه کریم پور
تاریخ:
1398/12/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زکیه حسینی
تاریخ:
1398/12/23
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مریم فتح اله پور گرنگاه
تاریخ:
1398/12/22
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میر محمد جواد پورهادی حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأویل مفهوم تداوم به عنوان زبان مشترک در معماری مجموعه های مذهبی شهر تبریز از قرن 7 الی 11ه.ق. .......
تاریخ:
1398/12/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی امیرفیروزی
تاریخ:
1398/12/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نوشین قربانی
تاریخ:
1398/12/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهیده حیدرزاده
تاریخ:
1398/12/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: خدیجه بهرامی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احد مداحی میلانی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: احد مداحی میلانی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سنبل فرجی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سنبل فرجی
تاریخ:
1398/12/19
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی عملکرد اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بار انفجار و انعکاس آن بر روی خرابی پیشرونده .......
تاریخ:
1398/12/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا محمدی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی عملکرد اتصالات سازه های فولادی تحت اثر بار انفجار و انعکاس آن بر روی خرابی پیشرونده .......
تاریخ:
1398/12/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو جواد رحمتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: برنامه ریزی و ساخت سازه های اسکان موقت نوین در شرایط بحران .......
تاریخ:
1398/12/18
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میر محمد جواد پورهادی حسینی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تأویل مفهوم تداوم به عنوان زبان مشترک در معماری مجموعه های مذهبی شهر تبریز از قرن 7 الی 11ه.ق. .......
تاریخ:
1398/12/17
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب با اصلاح در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سمیه صدیق
دانشجو: صفا ابریشمی
تاریخ:
1398/12/14