دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 320                   کاربران مهمان: 1323
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بیتا دیندار
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بیتا دیندار
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بیتا دیندار
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بیتا دیندار
تاریخ:
1397/07/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد شفق
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد شفق
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهناز زیرک قراملکی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فریدون محمدی نظراباد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر شیوه های نوین ساخت بر توسعه پایدار کلانشهر تبریز .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امير ازادکسب صالح مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: فرستنده امواج الکترومغناطیسی نوین جهت تشخیص سرطان ریه .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی خداداد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی خداداد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی خداداد
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جواد رضا زاده
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شکوفه نجمی خویی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازلی جوادی مرند مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی معماری داخلی مهدکودک با توجه بر تاثیر فضا بر ارتقای خلاقیت کودکان .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ندا عادلی شهیر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی معماری فرهنگسرا و پژوهشکده بانوان در تبریز با رویکرد استفاده از فناوری های نوین .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ندا عادلی شهیر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی معماری فرهنگسرا و پژوهشکده بانوان در تبریز با رویکرد استفاده از فناوری های نوین .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سینا جمالی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: شیرین رضایی کرامتی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: صدور کد
حسین آدم نژاد برای پایان نامه دانشجو طناز احسانی کد صادر نمود.
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عالمه واعظی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عالمه واعظی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو احمد قربانی مورد تصویب مدیر گروه مهدی زینالی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر نواسانت نرخ ارز (دلار) بر شاخص های توسعه اقتصادی در کشور ایران .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهناز عابدینی مورد تصویب مدیر گروه مهدی زینالی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارتباط بین ویژگی های کمیته حسابرسی و قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تاکید بر نقش مالکیت سهامداران نهادی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سپیده فداکاربانی مورد تصویب مدیر گروه مهدی زینالی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیردرآمدهای مالیاتی بر عملکرد درآمدی دولت در اقتصاد ایران .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهرام ابراهیمی مورد تصویب مدیر گروه مهدی زینالی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عالمه واعظی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عالمه واعظی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام منظمی صوفیانی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام منظمی صوفیانی
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازیلا محمدعظیمی مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان هایپر مارکت های تبریز .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو میر اکبر رضایی مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تأثیر تبلیغات چهره به چهره بر وفاداری مشتریان بانكی(مطالعه موردی :شعب بانک سامان آذربایجان غربی ). .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علی محمدزاده مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر جهت گیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد کسب و کار استراتژیک با توجه به نقش میانجی اعتماد الکترونیکی، مطالعه موردی صنایع غذایی تبریز .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ثمین ولیزاده ایدنلو مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر موفقیت عرضه محصول جدید در صنایع غذایی با استفاده از مدل ساختاری و تفسیری ( ISM ) و تحلیل MIC MAC مطالعه موردی کارخان .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو امیر قهرمانی کیا مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی عملکرد واحد اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عزت اله فرخی زنگنه مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي موانع اجرايي تعميرات و نگهداري جامع در صنايع استان آذربايجان شرقي(مطالعه موردي صنايع چرم و پوشاك) .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رویا صادقی نهر مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای B2B (مطالعه ای در شرکت بلبرینگ ایران) .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن فرویزی مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی و تعیین تأثیر عوامل موثر بر پذیرش خدمات بانکداری الکترونیک مورد مطالعه: بانک کارآفرین، استان آذربایجان شرقی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ابوالفضل باقرزاده مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان و کاربردهای آن در اداره کل راه وشهرسازی استان آذربایجانشرقی .......
تاریخ:
1397/07/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حسن علمی مورد تصویب مدیر گروه سلیمان ایران زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)وکیفیت خدمات در شعبات بانک تجارت تبریز .......
تاریخ:
1397/07/24