دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
به اطلاع کلیه دانشجویانی که فرم اعلام آمادگی خود را اخذ نموده و داوران مربوطه نیز تعیین گردیده لیکن تا تاریخ 95/11/30
موفق به دفاع نشده‌اند، می‌رساند در اسرع وقت و طی هفته جاری به روسای ادارات پژوهش دانشکده خود مراجعه فرمایند.
تاریخ درج خبر 1395/12/2


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 1                   کاربران مهمان: 2
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امید فرضعلی پور تبریز
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم اسدی گلمانخانه
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم اسدی گلمانخانه
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: نسیم اسدی گلمانخانه
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سید مسعود موسوی
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوب دلیری
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محبوب دلیری
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه اسماعیلی
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسمین پسران افشاریان مورد تصویب مدیر گروه صونا جمشیدی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت و تعیین مشخصات غشاي سیلیکایی به منظور جداسازی اموكسي سيلين از محلول آبی .......
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو یاسمین پسران افشاریان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ساخت و تعیین مشخصات غشاي سیلیکایی به منظور جداسازی اموكسي سيلين از محلول آبی .......
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهری راداصغرنیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه اثر اندرکنش پی پلهای مجاور هم، با نرم افزار پلکسیس (مطالعه موردی-پل هفت چشمه -بزرگراه میانه - سرچم) .......
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهری راداصغرنیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه اثر اندرکنش پی پلهای مجاور هم، با نرم افزار پلکسیس (مطالعه موردی-پل هفت چشمه -بزرگراه میانه - سرچم) .......
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهری راداصغرنیا مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه اثر اندرکنش پی پلهای مجاور هم، با نرم افزار پلکسیس (مطالعه موردی-پل هفت چشمه -بزرگراه میانه - سرچم) .......
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مریم محمدزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی و مقایسه محتوایی کتاب سیرالملوک خواجه نظام الملک طوسی با کتاب علم سعادت از یوسف خاص حاجب .......
تاریخ:
1396/01/09
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محسن نمکین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي جرم شناختي نقش محيط مجازي در وقوع جرايم مواد مخدر .......
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوسف واضع
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: یوسف واضع
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه گوگردچی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه خواص نوری سلول های خورشیدی .......
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود هوشنگ روشنگ
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه موسوی
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن نیکبخت ملامحمود
تاریخ:
1396/01/08
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید فتحی
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حکیمه خفایی
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید غنی افشرد
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد پناهی
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمدرضا خسروی فر
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: معصومه موسوی
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی پاشاپور
تاریخ:
1396/01/07
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور شریفی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور شریفی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: منصور شریفی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سمانه فریدونی اوصالو
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهدی اب روانی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: اصول حاکم بر دادرسی منصفانه مدنی در حقوق ایران و کامن لا .......
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرناز رونق ششکلانی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرناز رونق ششکلانی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرناز رونق ششکلانی
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرناز کارگر اصل
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرخ لطفی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي تاثير سيستمهاي اطلاعات استراتژيك بركسب مزيت رقابتي،(مطالعه موردي در شعب بانك رفاه کارگران استان آذربايجان شرقي) .......
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرخ لطفی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي تاثير سيستمهاي اطلاعات استراتژيك بركسب مزيت رقابتي،(مطالعه موردي در شعب بانك رفاه کارگران استان آذربايجان شرقي) .......
تاریخ:
1396/01/06
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرخ لطفی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسي تاثير سيستمهاي اطلاعات استراتژيك بركسب مزيت رقابتي،(مطالعه موردي در شعب بانك رفاه کارگران استان آذربايجان شرقي) .......
تاریخ:
1396/01/06