دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 81                   کاربران مهمان: 119
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اخبار و اطلاعیه ها

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مجيد کوق
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهارک محاسني
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: رضا داودي بناب
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: غلام حسين جليلي قناتي
تاریخ:
1397/05/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: آرمين عبداله پور
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سامان زهتاب جاهدی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سهیل روانسر
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/26
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: آرزو کاظم زاده
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: داود اسماعیلی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هادی شعبانی
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو پگاه نهل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: تشخیص استرس رانندگان با استفاده از ویژگی های سیگنال های الکترومایوگرام .......
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عزيزه رسولي چنزق
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعيد مصطفايي
تاریخ:
1397/05/25
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا اسماعيلي
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زهرا اسماعيلي
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی نهنگی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی نهنگی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو آرش مرادزاده مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی محل خطای اتصال کوتاه در سیم پیچ های ترانسفورماتورهای قدرت به کمک یادگیری عمیق .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: زینب اگشته
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عيسي قرباني
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساناز متحصنان میاندواب
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره ریحانی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره ریحانی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: افشین قاسمی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بهاره ریحانی
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مقصود عبدالمحمدپورسردرود
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ناهید قمری
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعيد ايريلوزاديان
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو نازلي مقني مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در گرمایش تاسیسات ایستگاه های آبرسانی در مناطق سردسیر .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمد بهرام زاده مورد تصویب مدیر گروه عباسعلی اکبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مسئولیت ناشی از نقص فنی کالاهای صنعتی .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو وحيد عبدي ايده لو مورد تصویب مدیر گروه عباسعلی اکبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: نقش رسانه های جمعی در پیشگیری اجتماعی از جرایم مربوط به مواد مخدر .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهران حقي مورد تصویب مدیر گروه عباسعلی اکبری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: لازمه های حکومت مطلوب در حوزه امنیت عمومی .......
تاریخ:
1397/05/24
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مقصود عبدالمحمدپورسردرود
تاریخ:
1397/05/24