دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 95                   کاربران مهمان: 188
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .

اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید بهرام نژادهریس
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا قلیزاده شورگلی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مطالعه واریانت های ژن hTERTوخطر سرطان پستان در نمونه های جمعیت آذربایجان غربی ایران .......
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرتضی نعمتی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارایه ساختار تغییر یافته جدید برای پایدارساز PSS3B جهت کاهش نوسانات فرکانس پایین .......
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسمعیل عیوضی گنجه لو
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد پیربوداقی
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید بهرام نژادهریس
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمید بهرام نژادهریس
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی رستم پور
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی رستم پور
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حمید رسولی محمودجق مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و خود تنظیمی هیجانی بر کاهش اضطراب امتحان و مدرسه دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول شهر شاهین دژ .......
تاریخ:
1396/06/31
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: هوشنگ افخمی فرد
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سیده مژگان مبین
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام موسوی کنک لو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام موسوی کنک لو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: الهام موسوی کنک لو
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم محمدی جوقان
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جواد حقیقی
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ساغر مهرآرا
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جواد حقیقی
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مسعود برزگر جلالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: درآمدی بر آسیب شناسی نخبه کشی در آذربایجان با استفاده از متون نظم و نثر ادب فارسی .......
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مرجان حمامچی نو مورد تصویب مدیر گروه نعیمه محب قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی رابطه خودپنداره و تمایزیافتگی خود با دلزدگی زناشویی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز .......
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اسماعیل جوادزاده مورد تصویب مدیر گروه نعیمه محب قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی نقش ویژگیهای شخصیت مرزی و سبکهای دلبستگی در پیش بینی گرایش به افکار خودکشی سربازان اموزشی ناجا در استان آذربایجان شرقی .......
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سئودا ابراهیمی رنجبری
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده بوداغ
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ایسان اصمع
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد سعدی لله لر
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میلاد پیربوداقی
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: کیوان ابراهیمی
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: کیوان ابراهیمی
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حمیده محبی
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین ولیزاده
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: کوثر هاشم پور
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سجاد اکبری کوربلاغ
تاریخ:
1396/06/30
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو ایسان اصمع مورد تصویب مدیر گروه شیوا تقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی مقایسه کننده مجموعه پیمانه چهار تایی با استفاده از روش تفریق و تعیین علامت .......
تاریخ:
1396/06/30