دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 24                   کاربران مهمان: 247
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: صدیف اکبری کلی
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر نقی زاده
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: احمدرضا حسن نژادنجاری
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: محمد عابدیگانه
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد حسین زاده
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو هادی گل نهالی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی الگوی مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در شرکت های توزیع برق شمال غرب کشور .......
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو میلاد جابری کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مجید پالوایه مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر نظام انتخاباتی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران .......
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فاطمه نژادی فر مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جهان شمولی حقوق بشر از نگاه ایران و عربستان در چارچوب نظریه سازه انگاری .......
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: جعفر طالبی تیمورلویی
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:مهران بشیری
دانشجو: نوید مظفری
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: حسام رنگرزی اصل
تاریخ:
1398/08/21
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه صادقپور
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: نوید مظفری
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: صدور کد
حسین آدم نژاد برای پایان نامه دانشجو فاطمه صادقپور کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناهید شریفی
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا مختار پور خانقاه
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:منوچهر مونس خواه
دانشجو: ندا زرندی میاندواب
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:منوچهر مونس خواه
دانشجو: مسعود رفعتی بناب
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:منوچهر مونس خواه
دانشجو: کامله آستانی گرگر
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: احمد کرمی
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: رقیه سیدنژاد
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: شعله رستمی ارنسا
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: شعله رستمی ارنسا
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: بشار حسنلو
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهدی محمدیان سلیم
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه پیری صوفیانی
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فاطمه پیری صوفیانی
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرهاد صالحی راد
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: رضا فروغی
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علیرضا گوزلی اصل
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد اکبری اسبق
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو کبری اعزازی ملکی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/20
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو زری آزاد کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/08/20