دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید
   


لیست ماهانه جلسات دفاع
تعداد اعضای آنلاین: 0                   کاربران مهمان: 1
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد رضائی مورد تصویب مدیر گروه غلامرضا کاظم زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بیکاری و مهاجرت بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب اسلامی .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا خدادادی اهری مورد تصویب مدیر گروه غلامرضا کاظم زاده قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی بر شاخص های رفاه اقتصادی در ایران(رویکرد جوهانسون-جوسیلیوس) .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناصر حسین زاده اصل اخته خانه
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو محمدرضا خدادادی اهری مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی بر شاخص های رفاه اقتصادی در ایران(رویکرد جوهانسون-جوسیلیوس) .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو حامد رضائی مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر بیکاری و مهاجرت بر رشد اقتصادی درکشورهای منتخب اسلامی .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: پولاد هلال
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو الیاس قانع ویجویه مورد تصویب مدیر گروه علیرضا رستم زاده خسروشاهی قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شبیه سازی و بهینه سازی دود کش حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزار انرژی پلاس .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: امیر عباسعلی زاده
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارفه سعادتی نیا
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارفه سعادتی نیا
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارفه سعادتی نیا
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارفه سعادتی نیا
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارفه سعادتی نیا
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: عارفه سعادتی نیا
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: جعفر رضاپور
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا الهامی اطهر
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا الهامی اطهر
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: محمد رضا الهامی اطهر
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اعظم مسیب زاده شیراز مورد تصویب مدیر گروه زرین دانشور هریس قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی راهکارهای اثربخشی برنامه درسی آموزش هنر در مدارس ابتدایی .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رقیه مردمیدان گزنق مورد تصویب مدیر گروه زرین دانشور هریس قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی مسایل ومشکلات تدریس موظفی مدیران مدارس دوره ابتدایی ارومیه .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل حسن زاده
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: اسماعیل حسن زاده
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو اعظم مسیب زاده شیراز مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: شناسایی راهکارهای اثربخشی برنامه درسی آموزش هنر در مدارس ابتدایی .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو رضا امین راد مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی موضوع غفلت از دیدگاه قرآن .......
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عزیز اجری
تاریخ:
1397/12/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو فرزانه ناصری جوانقلعه مورد تصویب مدیر گروه سیامک حقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی پارامترهای موثر در عملکرد بیوسنسورهای جریانی غیر تماسی و غیر مخرب از نوع ساختارهای مایکروویوی- مایکروفلویدی .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو بهداد کسکینی تبریزی مورد تصویب مدیر گروه سیامک حقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی و شبیه سازی سنسور فشار خازنی میکرو الکترومکانیکی قابل کاشت در داخل کره چشم بیمار .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو زهرا پورفرزین مورد تصویب مدیر گروه سیامک حقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: بررسی تاثیر تغییرات شدت جریان ، زمان و FFD بر دانسیته تصاویر رادیوگرافی دیجیتال انتهای تحتانی استخوان درشت نی .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو سونیا راستگوکلخوران مورد تصویب مدیر گروه سیامک حقی پور قرار گرفت.
عنوان تایید شده: طراحی سیستم کلاسه بندی سیگنالهای EEG برای کنترل حرکات پنچه دست در کاربری واسط مغز-رایانه مبتنی بر ترکیب طبقه بندها .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر درستی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عزیز اجری مورد تصویب مدیر گروه روزبه دبیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزيابي عملکرد سیستم ابزاربندی سد گدارلندر1 به روش رتبه بندی و تعیین راهکارهای فنی کنترل ایمنی .......
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد فتحی گنجه لو
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سولماز جلالوند
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: عیسی سلطانی اشرفی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سحر درستی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن خداکرمی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسن خداکرمی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: وحیده سعادتی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیروس ضمیری
دانشجو: پیمان تیرابادی
تاریخ:
1397/12/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:سیروس ضمیری
دانشجو: مهدی یوسف زاده بیرق
تاریخ:
1397/12/27