دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز


ثبت نام دانشجویان


بازیابی رمز عبور دانشجویان


جستجو در موضوعات


آمار نموداری پایان نامه ها


تقویم برگزاری جلسات دفاع


اساتید و پایان نامه ها


معرفی اساتید


لیست ماهانه جلسات دفاع
   
تعداد اعضای آنلاین: 80                   کاربران مهمان: 571
دانشجویان و اساتید گرامی جهت استفاده از سامانه شما باید یکی از مرورگرهای Mozilla ، Opera ، Google Chrome 64 ، Google Chrome 32 را دانلود و استفاده نمائید.
دانشجویان و اساتید گرامی جهت مشاهده استاندارد سامانه به هنگام چاپ فونتهای فارسی را دانلود و در سیستم خود نصب کنید .
ورود به سامانه


اساتید دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مدیران و روسای دانشکده ،گروه و دانشگاه

ورود به سامانه

اخبار و اطلاعیه ها

مانیتورینگ فعالیتهای کاربران آنلاین

موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: ناصر وکیلیان
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم حداد خانشان
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سالار نوری
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حکیم رحمانی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو علیرضا خدیوی درخشان مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: جایگاه تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار با تاکید بر رویه قضایی .......
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حکیم رحمانی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سالار محمدنژاد
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهرانگیز صولت سعداباد
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین ابراهیمی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حسین ابراهیمی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مهرداد ازدیادی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد عظیمی سیلابی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: حامد عظیمی سیلابی
تاریخ:
1398/04/28
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: علی طاهری دیزج یکان
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: زهرا نجار
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: بهرام قاسمیان
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: مهدی علی پور
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: مریم حداد خانشان
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: فاطمه شکری
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: وحید سیدزاده
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: میثم امیری انباردان
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: سعیده قشلاقی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: فرزانه جعفری نژاد
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امید اژدری
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید رنجبر
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو افشین روا مورد تصویب مدیر گروه روزبه دبیری قرار گرفت.
عنوان تایید شده: ارزیابی مشخصات مکانیکی و دوام بتن های غلتکی(RCC) تقویت شده با تزریق دوغاب سیمان حاوی نانو ذرات .......
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: علی فرجامی قراملکی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: ساناز گلستانه
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پروپوزال
دانشجو پروپوزال خود را در سامانه ثبت نمود.
دانشجو: سعید رنجبر
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: امیر رحیمی راد
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو مهری حسینقلی پوراصل مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: حسگرهای زیستی تنظیم پذیر مبتنی بر بلور مایع .......
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: امیر رحیمی راد
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: تصویب موضوع
عنوان پایان نامه دانشجو عارف نقشین مورد تصویب استاد راهنما قرار گرفت.
عنوان تایید شده: یک سیستم توصیه گر آگاه از محتوا بر اساس هستی شناسی و تکنیک های یادگیری ماشین .......
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: صورت جلسه دفاع
صورتجلسه دانشجو ثبت شد.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: رقیه نجفی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: صدور کد
مهران بشیری برای پایان نامه دانشجو سعیده قشلاقی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: بررسی کل پایان نامه و چکیده
فایلهای ارسالی دانشجو مورد تایید قرار گرفت.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: میلاد فرشباف خلیلی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:ناصر زارع
دانشجو: سعیده قشلاقی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: شورای تخصصی گروه
شورای تخصصی گروه نظر خود را مبنی بر تصویب در سامانه ثبت نمود.
ثبت کننده:لیدا موید نیا
دانشجو: سیمین جاهدی دهخوارقانی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: پایان نامه و چکیده
دانشجو فایلهای مربوط به پایان نامه و چکیده خود را بارگذاری نموده است
دانشجو: میلاد فرشباف خلیلی
تاریخ:
1398/04/27
موضوع: صدور کد
حسین آدم نژاد برای پایان نامه دانشجو امیر اقامحمدی کد صادر نمود.
تاریخ:
1398/04/27